Καλέστε μας στο

2310 232 041

Επισκεφθείτε μας

Αδριανουπόλεως 34, Καλαμαριά

Στείλτε μας μήνυμα

info@activephysio.gr

Φυσικοθεραπεία για πρόσθιο χιαστό - Αποκατάσταση

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στο φυσικοθεραπευτήριό μας ακολουθούμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, που βασίζεται στα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και την κλινική μας εμπειρία.

Το πρόγραμμα της μετεγχειρητικής αποκατάστασης μετά από Συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ έχει 5 στόχους, οι οποίοι έχουν μία χρονική διαδοχή, αλλά συνήθως αλληλεπικαλύπτονται. Για παράδειγμα, όταν ο ασθενής ξεκινάει τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, ξεκινάει άμεσα και κάποιες απλές ασκήσεις ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας.

Οι 5 στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Έλεγχος πόνου και φλεγμονής
 • Αποκατάσταση εύρους κίνησης
 • Αύξηση δύναμης και αεροβικής ικανότητας
 • Ισορροπία – ιδιοδεκτικότητα
 • Εξατομικευμένη άσκηση ανάλογα με το άθλημα

Ωστόσο, η διαδικασία της αποκατάστασης χωρίζεται σε 4 λειτουργικά στάδια, στα οποία για να προχωρήσει ο αθλητής πρέπει να πληροί συγκεκριμένα λειτουργικά κριτήρια. Τα 4 λειτουργικά στάδια και τα κριτήρια για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο είναι τα παρακάτω:

 • Πότε αφήνω τις βακτηρίες?Ασκήσεις προσθίου χιαστού συνδέσμου στο φυσικοθεραπευτήριο
  1. Απουσία αντενδείξεων από το χειρουργό ιατρό
  2. Η έκταση του γόνατος είναι ίδια με το υγιές
  3. Οίδημα 0/1+
  4. Αποκατάσταση του φυσιολογικού προτύπου βάδισης

 

 • Πότε μπορώ να τρέξω?
  1. Καθόλου πόνος στο βάδισμα
  2. Ενεργητικό εύρος κάμψης του γόνατος > 120Ο
  3. Ικανοποιητικός μυϊκός τόνος σε κορμό και άκρα

 

 • Πότε μπορώ να ξεκινήσω “on field” αποκατάσταση?
  1. Ισοκινητική αξιολόγηση: η δύναμη >80% σε σχέση με το υγιές
  2. Ο ασθενής μπορεί να τρέξει στο διάδρομο με ταχύτητα 8 χμ/ώρα, για 10 λεπτά

 

 • Πότε μπορώ να επιστρέψω στην ομάδα?
  1. Σύμφωνη γνώμη του ορθοπεδικού χειρουργού
  2. Ισοκινητική αξιολόγηση: η δύναμη 100% σε σχέση με το υγιές
  3. Δοκιμασία αεροβικής ικανότητας: S2>11.5 χμ/ώρα, S4>13,5 χμ/ώρα
  4. Ολοκλήρωση της “on field” φάσης του προγράμματος αποκατάστασης

 

Η επιτυχία του προγράμματος αποκατάστασης βασίζεται:

 • Στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας αποκατάστασης (ορθοπεδικός χειρουργός, φυσικοθεραπευτής, εργοφυσιολόγος, γυμναστής κλπ.), ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία, αλλά ασφαλής επαναφορά του αθλητή, χωρίς υπερφορτίσεις και υποτροπές ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
 • Στην ολοκλήρωση όλων των φάσεων της αποκατάστασης
 • Στη χρησιμοποίηση των λειτουργικών κριτηρίων για την είσοδο στις επόμενες φάσεις